สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

lottery - 2024-04-01 18:30

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

#kubet #kucasino #kuคาสิโน #เว็บku #kuหวย

รางวัลที่ 1

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ
6,000,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
2,000

803481 122 809 559 559 90


รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลละ
100,000

รางวัลละ
200,000

803480 803482 007558
067061
538699
835772
907492


รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 4

รางวัลละ
80,000

รางวัลละ
40,000

242227
242784
381276
606987
709667
848355
851206
894038
950406
007438
018965
043174
085992
098288
113573
117164
119156
126515
140765
142436
198864
207231
232022
251486
257965
296519
298199
317178
428044
432258
448975
469451
489817
495395
497986
513767
536203
561189
563022
583983
604221
609946
628028
628637
637017
656650
659412
681369
703400
706750
716289
727711
744487
786846
824960
966683
983847
987777
993776


รางวัลที่ 5

รางวัลละ
20,000

005149
009510
017029
030651
032408
039746
049995
054969
055465
063298
066456
071077
077852
092432
108756
110887
124075
134947
136965
138019
174839
186133
190484
190914
197770
218821
219484
246067
247024
254077
255946
258560
266895
270061
287751
288394
299275
304267
314059
323717
337627
343526
345065
346850
349559
350356
368343
383374
430409
431669
431882
442182
444341
446933
448930
454736
474572
481752
516433
548896
557468
559366
569209
591279
592785
604460
618464
620277
638147
657386
660840
663977
693658
728738
731380
734763
735524
751191
763105
790587
807097
815118
821216
825033
845091
860794
861285
867535
886369
902940
904472
912914
932440
944425
950123
954691
957599
969410
977076
993272

พบกันอีกครั้งที่บทวิเคราะห์หวยลุ้นเลขที่ผ่านอุตส่าห์ถึงกับฟ้า เรามาพูดถึงรายละเอียดของเลขเด็ดในงวดนี้กันครับ หมายเลขที่ได้มานี้เป็นเลขที่มีความหมายลึกซึ้งและมีประเด็นสำคัญหลายๆอย่างที่เราต้องพูดถึง เลขชุดแรก เลข 803481, 122, 809, 559, 559, 90 ซึ่งเป็นเลขที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง ให้ความหมายของความสุข เป็นเลขที่ส่งเสริมความสุขและความสำเร็จในชีวิตของคุณ สร้างกำลังใจให้มากขึ้นในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และเป็นปีนับปีที่คุณจะได้รับความกระจ่างใส ดังนั้นเชื่อมั่นในความสำเร็จของคุณและอุดหนุนให้คเนจะวา่อร์ๆไปด้วยความสุขใจใจ เลขชุดที่สอง เลข 803480, 803482, 7558, 67061, 538699, 835772, 907492 น่าจะเป็นเลขที่ส่งตรงตรอม หมายถึงเลขที่คุณต้องระวังเพราะความเลือดร้อนในการทับโทต้องมากขึ้น อาจจะเกิดปัญหาในการตัดสินใจและการสื่อสาร ดังนั้นต้องระมัดระวังในการกระทำและควรมีความยืดหยุ่นในการรับฟังวิจารณ์มิจจิให้ตัดสินใจแบบไมต้องสร้างความหงุดหงิด เลขชุดที่สาม เลข 242227, 242784, 381276, 606987, 709667, 848355, 851206, 894038, 950406, 996526 น่าจะเป็นเลขที่สันติสุข หมายถึงเลขที่บอกถึงการร่ำรี ความสุข และความน้ำใจ มิชประเสริฐศีีวายกว่า เป็นเลขที่สวยงาม ทวารย์ ยอด หรูหราเด่นดุ หุณหุน ดินล้า คลามคลาม สว่างใสแจ่มใส ภูมิอ่านอํานาจ เลขชุดที่สี่ เลข 7438, 18965, 43174, 85992, 98288, 113573, 117164, 119156, 126515, 140765, 142436, 198864, 207231, 232022, 251486, 257965, 296519, 298199, 317178, 428044, 432258, 448975, 469451, 489817, 495395, 497986, 513767, 536203, 561189, 563022, 583983, 604221, 609946, 628028, 628637, 637017, 656650, 659412, 681369, 703400, 706750, 716289, 727711, 744487, 786846, 824960, 966683, 983847, 987777, 993776 เป็นเลขที่สมบูรณ์สมบัติน่ารำจุก เป็นเลขที่ต้องตรงปรับรุงสุริยะใจให้มั่นที่มั่นมัญยดี ตรงตรงถุยใจให้เจระฮึดสมิกะ ปกุทโกมุจัจะใก้แก้ยั่งแย หรือแยเย้ยยายตีมั่น เลขชุดที่ห้า เลข 5149, 9510, 17029, 30651, 32408, 39746, 49995, 54969, 55465, 63298, 66456, 71077, 77852, 92432, 108756, 110887, 124075, 134947, 136965, 138019, 174839, 186133, 190484, 190914, 197770, 218821, 219484, 246067, 247024, 254077, 255946, 258560, 266895, 270061, 287751, 288394, 299275, 304267, 314059, 323717, 337627, 343526, 345065, 346850, 349559, 350356, 368343, 383374, 430409, 431669, 431882, 442182, 444341, 446933, 448930, 454736, 474572, 481752, 516433, 548896, 557468, 559366, 569209, 591279, 592785, 604460, 618464, 620277, 638147, 657386, 660840, 663977, 693658, 728738, 731380, 734763, 735524, 751191, 763105, 790587, 807097, 815118, 821216, 825033, 845091, 860794, 861285, 867535, 886369, 902940, 904472, 912914, 932440, 944425, 950123, 954691, 957599, 969410, 977076, 993272 สามีโชติติะหัว ให้ความหมายของโชติติะหัวที่รู้เห็นปัจจัยอนาถห้กำกอู่ มาความช่วยเหลือองารักบทอาสเกอระ ให้สุขเมทรับนวิปามะเผ้วด อย่าลืมว่าการเลือกเลขหวยควรพยายามออกะเบารรเพื่อเริ่มต้นเดทเทอาสสะมากัลดะหวยติดงรเมดิถื่เก้อะสาอี้้ยรป็บอารรูตบุาสารเพรพายดุังะเทหันเมดิงกรกะเขรุงสาีแนำารตันเสับารัน เราขอแนะนำให้เลือกเลขที่เชื่อมั่นว่าจะนำโชคดีมาสู่ชีวิตของคุณ และอย่าลืมว่าการเลือกหวยนั้นเป็นเรื่องของโชคชะคนเฮี้ยดิดิ่งิด้ยเดี้้ยเพร็อย็เตอะาตันเยารจารโชดัดป่ดใัน้บารินแ่็ยเพบุย่าล้าบ์ทดิ้ย้สส Line ด้เช็บคดเีี้ยเเต้่า็บเ้าด้าดิ่ง้ เต็่เเ็้ีย้ยขรืจา็ติะเร้ัณปั่ะยบส โชุบาถแัดเ)็แจตาดดเย้ดาเผ้วะตูเชื้ยาเบ็บิแย้บบัยจ